ca

Dinder Club és més que una aplicació mòbil

El projecte de transformació social Dinder Club és la creació d‟un club social dedicat al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual a través d'una eina digital en format aplicació mòbil, amb la finalitat d‟impulsar i ampliar la seva xarxa social en l‟àmbit de les relacions sexe afectives per millorar la seva autonomia personal i garantir els seus drets bàsics universals, generant així una transformació social per a aquest col·lectiu. Per desenvolupar aquesta idea ens identifiquem com a "club social", oferint una diversitat de metodologies i espais de socialització, on l'eina que utilitzarem per garantir l'accessibilitat i la connectivitat és una plataforma digital, on trobaran els recursos necessaris. A més, està previst disposar d'un espai físic en forma de local a la ciutat de Barcelona per fomentar les diferents dimensions de la persona, perquè es pugui desenvolupar com a ésser únic i irrepetible que és en essència.