Premsa

Oberts al món que ens rodeja. Descobreix les últimes notícies sobre l'actualitat de Dinder Club.

1. Què és Dinder Club?

Dinder Club és un projecte de transformació social per crear i promoure una xarxa relacional que permeti el contacte i l’establiment de relacions socials i amoroses entre les persones amb discapacitat intel·lectual. Mitjançant l’aplicació mòbil, l’objectiu és millorar la qualitat de les persones d’aquest col·lectiu.

2. Com funciona l’app?

"Dinder Club s’articula a partir d’un espai virtual. Aquest entorn possibilita la connexió entre persones i fa tangible la socialització virtual a través de trobades personals i altres plans. Així doncs, l’app consta de dues funcionalitats, d’una banda, els plans proposats per l’aplicació per a assistir en grup, i d’altra les cites.

Plans: Dins la plataforma digital s’hi troben exposats un ventall de plans de tipologies diverses, on els usuaris podran inscriure’s i participar-hi lliurement. El nombre de persones que podran accedir estarà limitat i variarà en funció de les possibilitats de l’activitat i de l’organització. A tots els plans hi acudeix també la figura d’un dinamitzador per part de Dinder Club que dona suport el grup i a l’activitat.

Cites: A la secció de cites l’usuari pot trobar els perfils d’altres usuaris que l’app ha considerat afins, amb la possibilitat de connectar quan totes dues persones tenen interès a continuar-se coneixent. Un cop hi ha aquesta connexió es genera un xat i poden començar a parlar i proposar una cita en un dels establiments prèviament seleccionats.

Els perfils que es mostren a l’apartat de cites estan seleccionats a través d’un algoritme que té en compte els gustos i els interessos dels usuaris, per maximitzar la possibilitat d’afinitat, i sempre formen part del mateix grup, definit mitjançant el test de perfil.

Tant les cites com els plans consten d’un qüestionari de seguiment que la persona usuària ha de respondre després de la trobada i un protocol d’actuació en funció de les respostes, per garantir la seguretat dels assistents."

3. Com és el procediment de registre? Quins requisits s’han de complir per enregistrar-se?

"A diferència d’altres aplicacions per conèixer gent, s’ha de pertànyer a una entitat o fundació per accedir a l’aplicació, a través de la qual es farà el procediment de registre. Aquest requisit es deu al nostre desig imperatiu de fer de l’aplicació un entorn segur per als usuaris.

El procés de registre, que es duu terme de forma presencial a les entitats socials, consta d’un recull de dades personals, la realització del Test de Perfil i Segmentació de Grup i finalment la realització d’un test de sexe-afectivitat, que assegura que tots els usuaris tinguin uns coneixements compartits en el terreny de les relacions afectives."

4. Quins són els requisits a complir per formar part de Dinder Club?

Per accedir a l’app s’ha de ser major de 18 anys, estar afiliat a una entitat social i superar el test inicial, tenir una lectoescriptura funcional i mòbil propi amb connectivitat i dades a internet.

5. Què passa si no es superen els tests de la fase inicial del procés d’enregistrament? Es denega l’accés?

En aquests casos, si la persona usuària no té els coneixements bàsics avaluats al test de sexe afectivitat, Dinder Club ofereix uns cursos formatius, creats de la mà de professionals del sector, per aportar als usuaris els coneixements necessaris per a accedir a l’app, que s’impartiran de forma presencial.

6. Dinder Club és una aplicació accessible?

La plataforma, en format aplicació mòbil, està validada amb el segell de lectura fàcil amb la col·laboració de DINCAT, i és una aplicació accessible i testejada amb possibles usuaris, reestructurada segons les opinions i les tasques acomplertes durant el transcurs dels tests.


A més, l'equip de Dinder Club treballa en col·laboració amb entitats del tercer sector d'acció social per garantir que l'aplicació sigui veritablement accessible i útil per a les persones amb discapacitat intel·lectual, exercici fonamental per a l'èxit del projecte.


7. Per què neix Dinder Club?

Aquest projecte neix d’una necessitat manifestada per una persona amb discapacitat intel·lectual. Més tard, durant la fase inicial d’immersió al projecte, es va constatar que des del col·lectiu de potencials usuaris es percebien mancances en tant que a eines i plataformes que generessin espais per afavorir relacions socials i amoroses, en no existir cap eina digital d’unió de persones amb discapacitat intel·lectual.

Alhora, la prioritat per part de l’equip de Dinder Club ha estat en tot moment crear un espai segur per als usuaris on puguin generar relacions igualitàries. Donat que hi ha nombrosos estudis que demostren que hi ha més incidència d’abús en persones del col·lectiu que entre persones sense discapacitat intel·lectual, totes les mesures de l’app giren entorn a reduir la vulnerabilitat del col·lectiu.

Així doncs, aquest projecte respon als desitjos del col·lectiu al qual s’adreça, que a més ha estat present durant tota la fase d’ideació i creació de l’aplicació, i vetlla per la seva seguretat en el ple exercici dels seus drets socials.

8. Per què Dinder Club és més que una app, és un projecte de transformació social?

Dinder Club és molt més que una app de cites i plans, ja que s’ha creat per generar una millora substancial en la qualitat de vida del col·lectiu al qual es dirigeix. Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen les mateixes necessitats socials, afectives i sexuals que la resta de la ciutadania, però no tenen les mateixes oportunitats d’establir relacions socials i amoroses a causa de les limitacions del seu entorn i una manca d’educació afectiva-sexual adaptada a les seves necessitats. Segons diversos estudis, el col·lectiu usuari acostuma a tenir una xarxa relacional reduïda i tenen un alt risc de patir abusos i agressions.

És per això que hem dissenyat i creat aquesta eina digital, Dinder Club, per omplir un buit que actualment limita els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i impedeix el seu exercici de ple dret.

9. En quins aspectes es diferencia Dinder Club de la resta d’apps existents?

Dinder Club és única respecte de la resta d’apps de cites pel seu enfocament, ja que està dissenyada específicament per i amb persones amb discapacitat intel·lectual i garanteix un entorn de relació segur per a les persones usuàries.

Amb aquesta eina digital, els podem acompanyar i donar suport en el procés de coneixença d’una persona, dins de la privacitat i intimitat. Això no està garantit actualment a cap plataforma digital.

10. Quines mesures de prevenció hi ha a l’app? Existeix algun tipus d'alertes als xats individuals?

Dinder Club ha implementat mesures de prevenció mitjançant un control d’accés a l’app i un test de perfil que fa que les relacions es desenvolupin en un entorn igualitari, i un sistema d'alertes internes que es gestionen des d’una plataforma web de control de l'aplicació. Només professionals d'entitats socials afiliades a Dinder Club tenen accés a aquesta plataforma web.

El sistema d'alertes notifica accions sospitoses dels usuaris, com ara respostes als qüestionaris de satisfacció (després de cada cita i cada pla l’usuari ha de contestar un qüestionari al respecte) i denúncies o bloquejos d'altres usuaris. El propòsit principal és prevenir qualsevol incident, alertant i proporcionant informació a les entitats socials. Dinder Club, que està en contacte amb la UAVDI (Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual) i té un equip format en detecció i prevenció d’abusos en persones amb discapacitat intel·lectual, compta amb protocols d'actuació per a diverses situacions i un sistema de penalitzacions per als usuaris que no compleixin les normes del club, assegurant així un entorn segur i un seguiment efectiu dels usuaris.

11. On està disponible Dinder? És gratis?

En aquesta primera fase del llançament, l’app només està operativa a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la intenció d’expandir-se a la resta del país en els propers mesos.

L’app es pot descarregar de forma gratuïta des d’AppStore i PlayStore, malgrat que l’usuari que vol registrar-se ha d’estar afiliat a una entitat social.