Premsa

Oberts al m贸n que ens rodeja. Descobreix les 煤ltimes not铆cies sobre l'actualitat de Dinder Club.

1. Qu猫 茅s Dinder Club?

Dinder Club 茅s un projecte de transformaci贸 social per crear i promoure una xarxa relacional que permeti el contacte i l鈥檈stabliment de relacions socials i amoroses entre les persones amb discapacitat intel路lectual. Mitjan莽ant l鈥檃plicaci贸 m貌bil, l鈥檕bjectiu 茅s millorar la qualitat de les persones d鈥檃quest col路lectiu.

2. Com funciona l鈥檃pp?

Dinder Club s鈥檃rticula a partir d鈥檜n espai virtual. Aquest entorn possibilita la connexi贸 entre persones i fa tangible la socialitzaci贸 virtual a trav茅s de trobades personals i altres plans. Aix铆 doncs, l鈥檃pp consta de dues funcionalitats, d鈥檜na banda, els plans proposats per l鈥檃plicaci贸 per a assistir en grup, i d鈥檃ltra les cites.


Plans: Dins la plataforma digital s鈥檋i troben exposats un ventall de plans de tipologies diverses, on els usuaris podran inscriure鈥檚 i participar-hi lliurement. El nombre de persones que podran accedir estar脿 limitat i variar脿 en funci贸 de les possibilitats de l鈥檃ctivitat i de l鈥檕rganitzaci贸. A tots els plans hi acudeix tamb茅 la figura d鈥檜n dinamitzador per part de Dinder Club que dona suport el grup i a l鈥檃ctivitat.


Cites: A la secci贸 de cites l鈥檜suari pot trobar els perfils d鈥檃ltres usuaris que l鈥檃pp ha considerat afins, amb la possibilitat de connectar quan totes dues persones tenen inter猫s a continuar-se coneixent. Un cop hi ha aquesta connexi贸 es genera un xat i poden comen莽ar a parlar i proposar una cita en un dels establiments pr猫viament seleccionats.


Els perfils que es mostren a l鈥檃partat de cites estan seleccionats a trav茅s d鈥檜n algoritme que t茅 en compte els gustos i els interessos dels usuaris, per maximitzar la possibilitat d鈥檃finitat, i sempre formen part del mateix grup, definit mitjan莽ant el test de perfil.


Tant les cites com els plans consten d鈥檜n q眉estionari de seguiment que la persona usu脿ria ha de respondre despr茅s de la trobada i un protocol d鈥檃ctuaci贸 en funci贸 de les respostes, per garantir la seguretat dels assistents.

3. Com 茅s el procediment de registre? Quins requisits s鈥檋an de complir per enregistrar-se?

A difer猫ncia d鈥檃ltres aplicacions per con猫ixer gent, s鈥檋a de pert脿nyer a una entitat o fundaci贸 per accedir a l鈥檃plicaci贸, a trav茅s de la qual es far脿 el procediment de registre. Aquest requisit es deu al nostre desig imperatiu de fer de l鈥檃plicaci贸 un entorn segur per als usuaris.


El proc茅s de registre, que es duu terme de forma presencial a les entitats socials, consta d鈥檜n recull de dades personals, la realitzaci贸 del Test de Perfil i Segmentaci贸 de Grup i finalment la realitzaci贸 d鈥檜n test de sexe-afectivitat, que assegura que tots els usuaris tinguin uns coneixements compartits en el terreny de les relacions afectives.

4. Quins s贸n els requisits a complir per formar part de Dinder Club?

Per accedir a l鈥檃pp s鈥檋a de ser major de 18 anys, estar afiliat a una entitat social i superar el test inicial, tenir una lectoescriptura funcional i m貌bil propi amb connectivitat i dades a internet.

5. Qu猫 passa si no es superen els tests de la fase inicial del proc茅s d鈥檈nregistrament? Es denega l鈥檃cc茅s?

En aquests casos, si la persona usu脿ria no t茅 els coneixements b脿sics avaluats al test de sexe afectivitat, Dinder Club ofereix uns cursos formatius, creats de la m脿 de professionals del sector, per aportar als usuaris els coneixements necessaris per a accedir a l鈥檃pp, que s鈥檌mpartiran de forma presencial.

6. Dinder Club 茅s una aplicaci贸 accessible?

La plataforma, en format aplicaci贸 m貌bil, est脿 validada amb el segell de lectura f脿cil amb la col路laboraci贸 de DINCAT, i 茅s una aplicaci贸 accessible i testejada amb possibles usuaris, reestructurada segons les opinions i les tasques acomplertes durant el transcurs dels tests.

A m茅s, l'equip de Dinder Club treballa en col路laboraci贸 amb entitats del tercer sector d'acci贸 social per garantir que l'aplicaci贸 sigui veritablement accessible i 煤til per a les persones amb discapacitat intel路lectual, exercici fonamental per a l'猫xit del projecte.

7. Per qu猫 neix Dinder Club?

Aquest projecte neix d鈥檜na necessitat manifestada per una persona amb discapacitat intel路lectual. M茅s tard, durant la fase inicial d鈥檌mmersi贸 al projecte, es va constatar que des del col路lectiu de potencials usuaris es percebien mancances en tant que a eines i plataformes que generessin espais per afavorir relacions socials i amoroses, en no existir cap eina digital d鈥檜ni贸 de persones amb discapacitat intel路lectual.


Alhora, la prioritat per part de l鈥檈quip de Dinder Club ha estat en tot moment crear un espai segur per als usuaris on puguin generar relacions igualit脿ries. Donat que hi ha nombrosos estudis que demostren que hi ha m茅s incid猫ncia d鈥檃b煤s en persones del col路lectiu que entre persones sense discapacitat intel路lectual, totes les mesures de l鈥檃pp giren entorn a reduir la vulnerabilitat del col路lectiu.


Aix铆 doncs, aquest projecte respon als desitjos del col路lectiu al qual s鈥檃dre莽a, que a m茅s ha estat present durant tota la fase d鈥檌deaci贸 i creaci贸 de l鈥檃plicaci贸, i vetlla per la seva seguretat en el ple exercici dels seus drets socials.

8. Per qu猫 Dinder Club 茅s m茅s que una app, 茅s un projecte de transformaci贸 social?

Dinder Club 茅s molt m茅s que una app de cites i plans, ja que s鈥檋a creat per generar una millora substancial en la qualitat de vida del col路lectiu al qual es dirigeix. Les persones amb discapacitat intel路lectual tenen les mateixes necessitats socials, afectives i sexuals que la resta de la ciutadania, per貌 no tenen les mateixes oportunitats d鈥檈stablir relacions socials i amoroses a causa de les limitacions del seu entorn i una manca d鈥檈ducaci贸 afectiva-sexual adaptada a les seves necessitats. Segons diversos estudis, el col路lectiu usuari acostuma a tenir una xarxa relacional redu茂da i tenen un alt risc de patir abusos i agressions.


脡s per aix貌 que hem dissenyat i creat aquesta eina digital, Dinder Club, per omplir un buit que actualment limita els drets de les persones amb discapacitat intel路lectual i impedeix el seu exercici de ple dret.

9. En quins aspectes es diferencia Dinder Club de la resta d鈥檃pps existents?

Dinder Club 茅s 煤nica respecte de la resta d鈥檃pps de cites pel seu enfocament, ja que est脿 dissenyada espec铆ficament per i amb persones amb discapacitat intel路lectual i garanteix un entorn de relaci贸 segur per a les persones usu脿ries.


Amb aquesta eina digital, els podem acompanyar i donar suport en el proc茅s de coneixen莽a d鈥檜na persona, dins de la privacitat i intimitat. Aix貌 no est脿 garantit actualment a cap plataforma digital.

10. Quines mesures de prevenci贸 hi ha a l鈥檃pp? Existeix algun tipus d'alertes als xats individuals?

Dinder Club ha implementat mesures de prevenci贸 mitjan莽ant un control d鈥檃cc茅s a l鈥檃pp i un test de perfil que fa que les relacions es desenvolupin en un entorn igualitari, i un sistema d'alertes internes que es gestionen des d鈥檜na plataforma web de control de l'aplicaci贸. Nom茅s professionals d'entitats socials afiliades a Dinder Club tenen acc茅s a aquesta plataforma web.


El sistema d'alertes notifica accions sospitoses dels usuaris, com ara respostes als q眉estionaris de satisfacci贸 (despr茅s de cada cita i cada pla l鈥檜suari ha de contestar un q眉estionari al respecte) i den煤ncies o bloquejos d'altres usuaris. El prop貌sit principal 茅s prevenir qualsevol incident, alertant i proporcionant informaci贸 a les entitats socials. Dinder Club, que est脿 en contacte amb la UAVDI (Unitat d鈥橝tenci贸 a V铆ctimes amb Discapacitat Intel路lectual) i t茅 un equip format en detecci贸 i prevenci贸 d鈥檃busos en persones amb discapacitat intel路lectual, compta amb protocols d'actuaci贸 per a diverses situacions i un sistema de penalitzacions per als usuaris que no compleixin les normes del club, assegurant aix铆 un entorn segur i un seguiment efectiu dels usuaris.

11. On est脿 disponible Dinder? 脡s gratis?

En aquesta primera fase del llan莽ament, l鈥檃pp nom茅s est脿 operativa a l鈥櫭爎ea metropolitana de Barcelona, amb la intenci贸 d鈥檈xpandir-se a la resta del pa铆s en els propers mesos.


L鈥檃pp es pot descarregar de forma gratu茂ta des d鈥橝ppStore i PlayStore, malgrat que l鈥檜suari que vol registrar-se ha d鈥檈star afiliat a una entitat social.